W-knihy

V této rubrice budu publikovat rukopisy románů, novel a povídek, které pravděpodobně už nikdy nebudou vydány v knižní (papírové) podobě, a ani jako e-knihy. Jsou to wordovské dokumenty vložené do internetové šablony webnode, takže w-knihy. K jejich zveřejnění v této formě není třeba vynaložit náklady na korekturu, tisk, distribuci a prodej, a proto mohou být pro všechny čtenáře zdarma.

Kontakt

Jiří Bigas Praha
Český Krumlov
aliasbigas@post.cz